autoportrait © Marian Golis

nox   photogallery
Marian Golis

www.nox.cz

články/articles

vzkazy/messages

email

Marian Golis

"Život začíná tam, kde končí zóna komfortu"
(Neale D. Walsh)

Občas se vydám do světa. Nehledám slavné památky, nejvyšší hory ani exotické pláže. Svá každodenní dobrodružtví prožívám jinde. Podél prašných cest, v zapomenutých uličkách velkých i malých měst nebo v zapadlých horských vesničkách. Snažím se pochopit, v čem spočívá štěstí i neštěstí obyvatel tohoto světa. Objevit jejich bohy i démony a alespoň na chvíli nahlédnout do jejich životů. S obdivem, úctou i pokorou.

Více také zde: ČLÁNKY
a zde: REPORTÁŽE.

Marian Golis

"Life begins at the end of your comfort zone"
(Neale D. Walsh)

I set out for the world sometimes. I am not looking for some famous monuments, high mountains or exotic beaches. My adventures take place on the dusty roads, in a lost aleys of the small cities or in remote mountain villages. I try to understand in what the happiness as well as misery of the people subsist. To find out their gods and demons and to look into their lives for a while. With amdiration, respect and humility.

Thank you for your MESSAGES.

B&W collection
Sudan
Cambodia
Myanmar
Tanzania
Bangladesh
IMGP6303w_web (12K)
Nepal
Pakistan
India
Iran
Europe
China
Kyrgyzstan
celkem